Карта АТО

-

Ситуація на сході країни (карта АТО) за даними РНБО України.

Останні новини по тегу Карта АТО

Карта АТО станом на 27 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 27 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 27 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 27 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 26 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 26 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 25 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 25 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 24 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 24 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 23 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 23 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 22 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 22 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 21 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 21 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 19 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 19 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 18 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 18 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 17 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 17 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 16 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 16 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 15 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 15 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 14 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 14 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 12 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 12 травня 2017 року за даними РНБО України.

Популярні новини по тегу Карта АТО

Карта АТО станом на 27 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 27 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 27 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 27 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 26 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 26 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 25 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 25 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 25 серпня

Ситуація на сході країни станом на 12:00 25 серпня 2014 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 1 березня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 1 березня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 17 липня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 17 липня 2015 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 2 лютого

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 2 лютого 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 27 лютого

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 27 лютого 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 26 серпня

Ситуація на сході країни станом на 12:00 26 серпня 2014 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 1 січня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 1 січня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 12 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 12 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 12 березня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 12 березня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 23 червня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 23 червня 2016 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 1 квітня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 1 квітня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 11 вересня

Ситуація на сході країни станом на 12:00 11 вересня 2014 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 23 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 23 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 26 квітня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 26 квітня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 14 жовтня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 14 жовтня 2015 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 8 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 8 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 12 вересня

Ситуація на сході країни станом на 12:00 12 вересня 2014 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 18 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 18 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 12 листопада

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 12 листопада 2016 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 24 травня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 24 травня 2017 року за даними РНБО України.

Карта АТО станом на 24 березня

Ситуація на сході країни (карта АТО) станом на 12:00 24 березня 2017 року за даними РНБО України.