20 лютого - Всесвітній день соціальної справедливості. ООН прагне до встановлення соціального добробуту та соціальної справедливості для всіх

20 лютого

Соціальна справедливість — це не просто етичний імператив, це основа національної стабільності та глобального благополуччя. Рівні можливості, солідарність і повага прав людини вкрай важливі для повноцінного освоєння продуктивного потенціалу націй і народів. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун Всесвітній день соціальної справедливості (World Day of Social Justice) відзначається з 2009 року. Генеральна асамблея ООН проголосила про встановлення цього свята в спеціальній резолюції № A/RES/62/10 від 18 грудня 2007 року. Передумовою для виникнення нової дати — 20 лютого — стала всесвітня зустріч на вищому рівні, яка відбулася в Копенгагені в березні 1995 року, і на якій були проголошені завдання соціального розвитку сучасного суспільства. Держави-члени Організації об'єднаних націй присвячують день 20 лютого проведенню на національному рівні заходів, що сприяють зміцненню соціальної справедливості, які кожен рік присвячені певній темі. За задумом організаторів, міжнародна дата повинна сприяти викоріненню бідності, забезпеченню людей повною зайнятістю і гідною роботою, рівноправності чоловіків і жінок, а також встановлення соціального добробуту і соціальної справедливості для всіх.  ООН вважає прагнення до соціальної справедливості однієї з головних своїх місій. Організація підтримує принципи справедливості, усуваючи бар'єри, що виникають перед людьми через їх статі, віку, расової, етнічної або релігійної приналежності, культури або наявності інвалідності. Один з основних документів, працюючих в цьому напрямку, — Декларація про соціальну справедливість у цілях справедливої глобалізації. В ньому робиться наголос на гарантії досягнення справедливих результатів для всіх шляхом забезпечення зайнятості, соціального діалогу та основоположних принципів і прав на робочому місці.