Рада Національного банку визнала, що здійснення грошово-кредитної політики у 2014 році не відповідало меті забезпечення стабільності національної грошової одиниці та її купівельної спроможності.

Про це йдеться у рішенні Ради Нацбанку № 1 від 26 лютого 2015 року.

"Основні засади грошово-кредитної політики на 2014 рік не виконано, більшість визначених завдань та параметрів залишилися поза впливом Національного банку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, приріст споживчих цін за підсумками 2014 року (24,9%) суттєво перевищив рівень, передбачений Основними засадами (19%) і попередньо узгоджений із параметрами Меморандуму із МВФ, в якому вже було враховано вплив обставин, пов'язаних з загостренням соціально-економічної ситуації (рішення Ради Національного банку від 11 вересня 2014 р. № 27).

Рівень базової інфляції протягом року зріс з 0,1% до 22,8% у річному вимірі, що відображує вплив саме монетарного чинника.

"Беручи до уваги наявність вагомих об'єктивних та форс-мажорних дестабілізуючих факторів немонетарного характеру Рада Нацбанку тим не менш вважає, що суттєвими чинниками погіршення ситуації у грошово-кредитній сфері були також недостатньо послідовні і неефективні дії НБУ на валютному ринку, відсутність дієвого банківського нагляду при здійсненні рефінансування та при регулюванні ліквідності банківської системи в цілому", - повідомляє прес-служба.

"Дії Національного банку на валютному ринку не дали змоги стримати девальваційні процеси та зростання споживчої інфляції, сприяли виникненню тіньових ринків і призвели до різкого скорочення міжнародних резервів (на 12,9 млрд доларів) - станом на 1 січня 2015 року вони становили 7,5 млрд доларів", - йдеться у рішенні Ради.