Будучи одним з найважливіших і необхідних ресурсів розвитку і функціонування економіки, людський потенціал будь-якого суспільства є невід'ємною частиною загального національного потенціалу національної економіки.

Введене Програмою ООН в обіг поняття Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) в 1990 році дозволив при оцінці загальнодержавної ефективності держави враховувати такі громадські показники, як якість життя населення, соціальну ефективність його наповнення.

Звернення до ІРЛП (Human Development Index (HDI) дозволяє більшою мірою дати правильну оцінку розвитку національної економіки і суспільства.

Розрахунок ІРЛП можна представити як середньоарифметичну величину, яка містить в собі єдність трьох компонентів:

виходить з ВВП доходу, що припадає на душу населення і визначає купівельну спроможність;

освіти, виходячи із загальної грамотності і кількості навчається молоді;

загальної тривалості життя населення.

Країни, що характеризуються показником нижче 0,5, мають на увазі наявність низького рівня людського розвитку, від 0,5 до 0,8 рівень характеризується як середній, і відповідно високий рівень передбачає оцінку вище 0,8.

Багаторічними лідерами за цим показником є країни Північної Європи, які залишають далеко позаду зовні перспективні США, рідко піднімаються вище 10 місця. У порівнянні з тих, що канули в Лету Радянським Союзом, входили в число країн, які показували високе значення ІРЛП, країни пострадянського простору потенційно демонструють середній рівень. Так, ІРЛП України знаходиться на рівні 0,6 - 0,7, що відповідним чином характеризує людський потенціал України.

Рейтинг країн за ІРЛП за даними Human Development Report за 2015 рік:

Місце в рейтингу Країна ІРЛП

  1. Норвегія 0,944
  2. Австралія 0,935
  3. Швейцарія 0,930
  4. Данія 0,923
  5. Нідерланди 0,922
  6. Німеччина 0,916
  7. Ірландія 0,916
  8. США 0,915
  9. Канада 0,913
  10. Нова Зеландія 0,913

За рекомендаціями в якості нормативів ІРЛП застосовують максимальну тривалість життя (85 років) і мінімальну (25 років) і при розрахунку розвитку людського потенціалу.

Зміни в циклічності ІРЛП говорять про те, що автоматичний або інший взаємозв'язок між станом економічного процвітання і процесом розвитку людини відсутня. Значення ІРЛП в різних держав зі схожим рівнем доходу населення може відрізнятися діаметрально, а у країн з однаковим значенням ІРЛП можуть давати різні показники рівня доходів.

Норматив ІРЛП не може розглядатися як середньостатистичний показник, що вираховується загальноприйнятим способом. Концепція розрахунку передбачає збалансованість всіх трьох показників. Так як, залишивши без уваги один із них, ми не доб'ємося об'єктивного показника. Визначення величини не являє собою завдання щодо встановлення рейтингу, а передбачає всебічне вивчення і зіставлення рейтингів країн за ІРЛП. Ситуація, коли ІРЛП випереджає показник ВВП на душу населення, що може свідчити про надзвичайно високу орієнтацію економіки на розвиток суспільства, або навпаки.

Досягнення України за останні два роки зросло на 2 позиції у світовому рейтингу. Виходячи з даних ООН, Україна демонструє непоганий індекс людського розвитку. Україна, зайнявши 81 позицію в рейтингу індексу людського розвитку поки далека від лідерів, але показує зростання потенціалу щорічно.

У рейтингу "Індекс людського потенціалу" лідерами як і раніше є Австралія, Швейцарія, Данія, Нідерланди, Ірландія, Німеччина, США і Канада.

Величина ІРЛП дає можливість виробити умовний поділ держав на окремі групи за рівнем розвитку суспільства. Індекс людського розвитку-це поділ робить більш розуміюти і дає можливість аналізувати і робити прогнози. Вимір і оцінка рівня ІРЛП підлягають використанню при визначенні можливості і доцільності міжнародного фінансового інвестування, а також підтримки програм розвитку на національному, а також регіональному рівнях. Показник ІРЛП може бути корисний при визначенні доцільності участі в подібних проектах.