Фізики порушили закон Архімеда. Дослідникам вдалося знерухомити бульбашку повітря в рідині, не даючи їй піднятися до поверхні.

Французькі фізики порушили закон Архімеда: їм вдалося знерухомити бульбашку повітря в рідині, не даючи їй піднятися до поверхні. Про нову технологію повідомляється в журналі Applied Physics Letters.

Раніше той же колектив фізиків навчився керувати утворенням пухирців кисню і водню (які виникають при електролізі). Виявилося, що при радіусі заокруглення кінчика електрода в діапазоні від одного нанометра до одного мікрометра, і при визначеній амплітуді і частоті струму, мікропухирців з'являються в одній точці на вістрі наноэлектрода.

Потім вчені з'ясували, що відразу після появи бульбашки її можна "заморозити", різко піднявши частоту струму. Потім, навіть якщо рухати електрод в будь-якому напрямку, пухирець незмінно залишається зверху від нього.

Однак найбільше фізиків вразило те, що при всій удаваній стабільності об'єктів, молекули знаходилися в безперервному русі. На кінчику електрода невпинно формувалися молекули водню і кисню, вони ж входили в нерухомий пухирець крізь нижню плівку і виходили крізь верхню.

Управління мікробульбашками, за словами вчених, виявиться вкрай корисним для медицини - ці об'єкти виступлять в якості эхоконтрастних препаратів і допоможуть в розчиненні тромбів.