В РНБО розповіли про відповідальність за ухилення від мобілізаці

Указом президента № 15/2015 «Про часткову мобілізацію». Цим Указом, зокрема, визначено, що мобілізація в 2015 році буде проводитися в три черги протягом 210 днів з 20.01.15 р. Зазначене, у тому числі, дозволить у період з 18 березня по 1 травня 2015 провести звільнення в запас військовослужбовців, призваних на військову службу під час першої, так званої, «хвилі» мобілізації в березні 2014 року. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком, а не правом громадян України. Про це прямо говорить ст. 65 Конституції України. Обов'язок захищати державу - один з наріжних каменів державного суверенітету і незалежності. Закон чітко визначає категорії громадян, які не підлягають призову на військову службу по мобілізації (ст. 23 ЗУ «ПРО мобілізаційну підготовку та мобілізацію»):

- Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами влади... у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- Визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я;

- Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди тільки за місцем проживання);

- Жінки і чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

- Жінки і чоловіки, на утриманні яких знаходиться неповнолітна дитина, яка є інвалідом I або II групи, до досягнення нею 23 років;

- Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

- Зайняті постійним доглядом за особами, які його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

- Народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

- Студенти і аспіранти, які навчаються на денній формі навчання.

Військовозобов'язаний отримує особисто один з наступних документів: мобілізаційне розпорядження, порядок або розпорядження військового комісара. В повістці повинні бути вказані час та адреса, куди повинен прибути військовозобов'язаний. Також на ній має бути прізвище та ім'я особи, що підлягає мобілізації, підпис районного військового комісара, гербова печатка. Після цього військовозобов'язаний з'явитися в зазначений військкомат.

Що говорить Закон про відмову від виконання цього обов'язку? Вказане діяння передбачене статтею 336 Кримінального кодексу України у формі «ухилення від призову за мобілізацією». При цьому юридично безграмотним є точка зору, що мобілізація може оголошуватися тільки в умовах воєнного стану, і, відповідно, що дія цієї норми кримінального кодексу поширюється лише на період війни. Насправді, правовий режим воєнного стану - це можлива, але не єдина умова для проведення мобілізації.

Так, Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (ст. 1) визначає, що мобілізація - це комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу.

Рішення про мобілізацію приймається Президентом України у разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну ». (ст. 4 Закону України «Про оборону України»). Ці повноваження надані Президенту як гаранту державного суверенітету, територіальної цілісності і дотримання Конституції України (ст. 102 Конституції України).

З моменту оголошення мобілізації, відповідно до ч. 8 ст. 4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», настає особливий період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. Визначення терміна «особливий період» зазначено в Законі України «Про оборону України» (абз.11 ст. 1), яким визначається, що особливий період - це період, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. Таким чином, буква і дух Закону свідчать, що безперечною є зв'язок між мобілізацією і особливим періодом в державі, а також про те, що відповідальність за ухилення від мобілізації можлива в розглянутий нами особливий період.


Володимир Польовий, Заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО України