За даними Державної служби статистики України, кiлькiсть населення в нашiй державi за останнi три роки скоротилася на 2 мiльйони 773 тисячi осiб

Якщо станом на 1 листопада 2013 року нас було 45 мiльйонiв 447 тисяч 10 осiб, то у 2016-му фахiвцi зазначають, що реально на неокупованiй територiї України нинi проживає приблизно 35 -- 36 мiльйонiв людей, 

Докладнiше про демографiчнi змiни в нашiй державi спiлкуємося з Олександром Гладуном, заступником директора Iнституту демографiї та соцiальних дослiджень iменi М.В. Птухи НАНУ.

-- Якi основнi причини зменшення населення?

-- Найперше це анексiя Криму. У червнi 2016 року в Українi проживало 42 мiльйони 673 тисячi 911 осiб. Тобто рiзниця за цей перiод -- 2 мiльйони 773 тисячi осiб. А якщо врахувати окупованi територiї Донбасу, то вiд загальної цифри потрiбно вiдняти ще приблизно 6 мiльйонiв 456 тисяч людей. Притiм вiд листопада 2013 року, початку Революцiї Гiдностi, за неофiцiйною статистикою, за межi країни виїхало близько мiльйона осiб.

Велику роль вiдiграє i природний рух населення. У сiчнi-травнi 2016 року кiлькiсть живонароджених становила 159 548 осiб, померлих -- 252 626 осiб. Бачимо, що смертнiсть значно перевищує народжуванiсть.

-- Iз чим це пов'язано?

-- Це закономiрна ситуацiя для того стану, у якому нинi перебуває наша країна. Вiйни, соцiальнi катаклiзми завжди призводять до того, що народжуванiсть зменшується, а смертнiсть -- збiльшується. Напружена ситуацiя в країнi, скрутне економiчне становище, нерозвинена соцiальна iнфраструктура, низькi зарплати вiдбивають бажання у громадян народжувати дiтей. Люди задумуються про те, чи зможуть вони утримувати дитину й чи взагалi варто її народжувати. Тому й не дивно, що у 1991 роцi на тисячу українцiв народжувалося 12 немовлят, а в 2015-му -- 10,7.

-- Скiльки дiтей повинна народжувати середньостатистична сiм'я, щоб населення не скорочувалося?

-- Одна жiнка репродуктивного вiку має народити мiнiмум двоє дiтей. Останнiм часом це дедалi бiльша рiдкiсть, адже популярною серед українок стала європейська практика -- жiнки народжують у середньому у вiцi 27 рокiв, тодi як ранiше цей показник був 24 роки. Вiдповiдно, чим пiзнiше жiнка народжує першу дитину, тим менше шансiв, що вона народить другу, уже не кажучи про багато дiтей.

-- Кого в країнi бiльше -- чоловiкiв чи жiнок?

-- Станом на 1 сiчня 2014 року чоловiкiв у країнi було 20 мiльйонiв 918,3 тисячi, жiнок -- 24 мiльйони 327,6 тисячi. А вже через два роки, у 2016-му, кiлькiсть чоловiкiв становить 19 мiльйонiв 717,9 тисячi, жiнок -- 22 мiльйони 873 тисячi. Тобто на 100 жiнок у нас припадає 86 чоловiкiв. Проблема в тому, що в Українi висока смертнiсть чоловiкiв працездатного вiку. Це зумовлено передусiм їхнiм способом життя.

-- А який середнiй вiк життя українцiв?

-- Середня очiкувана тривалiсть життя при народженнi -- 71,4 року. При цьому середнiй вiк життя чоловiкiв -- 66,4, жiнок -- 76,25. Як бачимо, розрив мiж показниками дуже великий. Якщо порiвнювати цi цифри з даними у країнах Європи, то там жiнки живуть приблизно на чотири з половиною роки бiльше, а чоловiки -- на 10 -- 12 рокiв.