Трудовий кодекс: що варто знати про свої права працівника. Права працівника легко порушити, особливо, якщо він про них навіть і не знає.

Що гарантує Трудовий кодекс України? Додаткова або творча відпустка, перерва на відпочинок і робочий час, вимоги по заробітній платі: чи знаєте ви всі основні аспекти при офіційному працевлаштуванні? Як працювати без порушень трудового законодавства, де порушуються права працівників, куди звертатися у разі їх порушення?

Обов'язки працівника і відповідальність

Основний обов'язок працівника - сумлінне і ретельне виконання своєї роботи. Крім цього, він повинен дотримуватися робочого часу, встановленого роботодавцем, і правил внутрішнього розпорядку, інформує Ukr.Media.

За порушення працівником встановленого порядку роботодавець може застосовувати до працівника попередження або догану.

При офіційному працевлаштуванні штрафи заборонені, хоча працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну установі чи підприємству.

Працівник може бути відсторонений від роботи у разі алкогольного або наркотичного сп'яніння. Про звільнення роботодавець повинен персонально попереджати не пізніше, ніж за два місяці.

Поряд з обов'язками працівника, про які роботодавці інформують в повної мірі, йдуть і права, про які часто замовчують. Щоб вміти себе захистити - треба чітко їх знати.

Скільки працювати і відпочивати

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати сорок годин на тиждень. Щотижневий безперервний відпочинок - не менше сорока двох годин. Кожен працівник має право на перерву для відпочинку і харчування - не більше 2-х годин. Його можна використовувати на свій розсуд, у тому числі відлучатися з робочого місця. Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Кожному працівнику надається щорічна відпустка. Вона триває не менше 24 днів. Працівникам до 18 років відпустка надається тривалістю не менше 31 дня.

Крім основної відпустки, надаються додаткові:

- за роботу із шкідливими і важкими умовами праці (до 35 календарних днів);

- за особливий характер праці (до 35 календарних днів);

- у зв'язку з навчанням працівникам, які мають дітей або неповнолітню дитину;

- особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

- інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Серед інших привілеїв, що надаються працівникам, є творча відпустка. Її можна взяти для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників.

На скільки і коли буде надаватися відпустка - погоджують працівник і роботодавець. За бажанням працівника щорічну відпустку може бути поділено на частини будь-якої тривалості. Головна умова, щоб тривалість однієї з частин становила більше 14 днів.

Робота і відпустка

Працювати не більше 40 годин на тиждень і відпочивати не менше 24 днів в році - норма трудового законодавства України

Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року.

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки. За бажанням працівника частина відпустки замінюється грошовою компенсацією.

Крім звичайного відпустки, працівник може йти в неоплачувану відпустку, не більше 15 календарних днів на рік.

Порушення роботодавців:

- не дотримуються граничного мінімального терміну тривалості відпустки;

- відмовляють у наданні відпустки повної тривалості протягом більше двох років поспіль;

- працівник де-юре - оформлений на неповний робочий день, а де-факто працює повний робочий день;

- перевищення нормальної тривалості робочого часу, робота у святкові і не робочі дні;

- відсутність забезпечення роботодавцем належних, безпечних і здорових умов праці.

Заробітна плата

Заробітна плата повинна виплачуватися працівникам регулярно в робочі дні два рази на місяць. Причому - на законних підставах, тобто - на картковий або банківський зарплатний рахунок працівника, що відкритий бухгалтерією підприємства.

Порушення роботодавця:

- виплата заробітної плати "в конвертах";

- порушення строків та періодичності виплати заробітної плати;

- відсутність індексації заробітної плати;

-невмотивована відмова у виплаті доплат надбавок, гарантійних та компенсаційних виплат працівнику тощо;

- небажання роботодавця законно оформити працівника на роботу, шляхом укладення з ним трудового договору;

- невиплата грошових компенсаційних виплат при звільненні за невикористані щорічні відпустки.

Також часто роботодавець встановлює випробовування при прийомі на роботу. Тут теж можливі порушення трудового законодавства: є встановлені законом випадки і відповідні категорії працівників при прийомі на роботу для яких випробовування не встановлюється. Недотримання максимально встановлених законодавством строків випробовування - теж порушення. Цей строк не повинен перевищувати 3 місяці. Умова про встановлення випробувального строку і його тривалість повинна бути вказана у наказі про прийняття на роботу.

Як себе захистити

Найчастіше роботодавці порушують права працівників свідомо. Якщо працівник добровільно погоджується на отримання заробітної плати "у конверті" та нелегальне працевлаштування, як же можна претендувати в майбутньому на реальний захист своїх прав, коли виникнуть серйозні проблеми: у разі нещасного випадку на роботі, професійного захворювання і т. д.?

Якщо ж ваші права порушуються роботодавцем - зверніться спочатку в комісію по трудових спорах. Така комісія обирається на підприємстві, в установі, організації. Щоб відновити свої права необхідно звернеться до суду.