9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією. Корупція уповільнює економічний розвиток суспільства і підриває державні засади.

Міжнародний день боротьби з корупцією (International Anti-Corruption Day) відзначається щорічно 9 грудня з ініціативи Організації Об'єднаних Націй, інформує UkrMedia.

У цей день 9 грудня 2003 року в мексиканському місті Меріда на політичній конференції високого рівня була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції (ухвалена Генеральною асамблеєю ООН 31 жовтня 2003 року).

Цей міжнародний договір передбачає заходи із запобігання корупції, покаранню винних, а також механізми міжнародної співпраці в боротьбі з нею. Він зобов'язує держави -члени проводити політику протидії корупції, схвалити відповідні закони і заснувати спеціальні органи для боротьби з цим явищем.

Конвенція набула чинності в грудні 2005 року після її ратифікації 30 країнами. Україна ратифікувала цю угоду 18 жовтня 2006 року.

Згідно з Конвенцією ООН проти корупції (2003) та Конвенції Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію (1999), корупція - це зловживання державною владою для одержання вигоди в особистих цілях, в цілях третіх осіб і груп, а також різні форми незаконного привласнення публічних коштів для приватного використання. Крім того, до корупційних явищ належить і непотизм (кумівство, сімейність).

Корупція є складним соціальним, політичним та економічним явищем, яке тією чи іншою мірою зачіпає країни. Вона руйнує демократичні інститути, сповільнює економічний розвиток і підриває державні підвалини. Корупція вражає основу демократичних інститутів через спотворення виборчих процесів, перекручення принципу верховенства закону і створення бюрократичних бар'єрів, єдиний сенс яких - це вимагання хабарів. Спостерігається стагнація у сфері економічного розвитку унаслідок відсутності прямих іноземних інвестицій, і малий бізнес у країні часто буває не в змозі подолати поріг "первісних витрат", що виникли в результаті корупції.

Слово корупція склалося з поєднання латинських слів соrеi - кілька учасників у правовідносинах щодо єдиного предмету спору та rum - реrе - порушити що-небудь, зокрема, розглядається порушення індивідами сформованих етичних норм для отримання вигоди.

Жодна держава не вільна від певного рівня корупції. Міжнародна спільнота та широка громадськість в усіх країнах постійно вимагають від публічних посадових осіб більшої відкритості та підзвітності.

Згідно з оцінками Світового банку, щорічно у світі марнотратно витрачається один трильйон доларів. За словами верховного комісара ООН з прав людини Наванетхем Піллей, кошти, які щорічно витікають на сторону завдяки корупції, в 80 разів перевищують суму, необхідну для того, щоб нагодувати людей, які голодують, а їх близько 870 мільйонів осіб.

Витрати корупції - це не тільки мільярди доларів розтрачених або розкрадених державних коштів; найбільш яскраво вони проявляються через відсутність лікарень, шкіл, об'єктів постачання чистою водою, доріг і мостів, які могли б бути побудовані на ці кошти і які, безсумнівно, змінили б долю сімей та громад.

Корупція руйнує можливості і породжує нерівність загрозливих масштабів. Це явище підриває права людини і порушує діяльність органів державної влади, стримує економічне зростання і створює диспропорції на ринках.

Корупція також посилює екологічні проблеми: за допомогою корупційних схем здійснюється незаконне скидання небезпечних відходів та незаконна торгівля тваринами і рослинами, якій сприяють хабарі і підкупи, застосовувані для отримання контрактів, особливо на реалізацію дуже прибуткових і великомасштабних інфраструктурних проектів.

Згідно з дослідженням, коли країни ведуть боротьбу з корупцією, державні доходи в довгостроковій перспективі зростають в чотири рази. При зниженні корупції бізнес може розвиватися на 3% швидше, а рівень дитячої смертності може знизитися на цілих 75%.

9 грудня у багатьох країнах світу проходять демонстрації, зустрічі, конференції, семінари та інші заходи, приурочені до Міжнародного дня боротьби з корупцією.