Психологи виявили особливості уявлень про ідеальну жінку у чоловіків з різною самооцінкою.

Вибірку склали три вікові групи чоловіків: 18-24 роки, 26-32 роки, 33-40 років. Самооцінка вимірювалася методикою вивчення самооцінки Т. Дембо-С. Рубінштейн в модифікації П. В. Яньшина, в результаті респонденти були розділені на чотири групи за рівнем самооцінки: завищена, висока, середня і низька, інформує Ukr.Media.

Уявлення про ідеальну жінку вимірювалися семантичним диференціалом. Дані оброблялися методами факторного та кластерного аналізу.

В результаті дослідження з'ясувалося, що в цілому представники сильної статі бачать в якості ідеалу жінку, що відповідає традиційному жіночому образу: турботливу, розуміючу, чесну, віддану і... струнку.

Але у чоловіків з різною самооцінкою є деякі відмінності в уявленнях про ідеал.

У тих, чию самооцінку можна назвати низькою, в образі ідеальної жінки переважають традиційні «жіночі» характеристики (не вульгарна, охайна, господарська, розуміюча), у чоловіків із завищеною самооцінкою - більш «емансиповані» характеристики (цілеспрямована, самостійна, з характером).

Цікаво, що в обох груп респондентів образ ідеальної жінки має значимий зв'язок з образами «моєї дівчини» і «ідеальної дружини» - ймовірно, учасники дослідження наділяють ідеал тими якостями, якими володіє їхня обраниця.

У чоловіків з високою самооцінкою ідеал подружніх відносин пов'язаний в першу чергу з материнством, з тими характеристиками, які описують типово «материнський» образ, - пояснює автор статті, доцент кафедри загальної та соціальної психології ТюмГУ Олена Зарубко.

"У чоловіків з середньою самооцінкою образ ідеальної жінки складається переважно з тих характеристик, які відображають її ставлення до інших людей (душевна, віддана тощо)."

В цілому респонденти об'єднують образи «жінка з обкладинки» (модель), «сучасна жінка» і «легковажна жінка» в один кластер, і він не потрапляє в образ «ідеальної жінки».

Це говорить про невідповідність між образом жінки, який транслюється ЗМІ, і тим жіночим ідеалом, який присутній в буденній свідомості чоловіка.

"Дослідження показало, що у свідомості респондентів «хороший» традиційний образ жінки протиставляється «негативному» сучасному образу", - сказала Олена Зарубко.