Результати нового масштабного дослідження вчених з різних країн довели, що наша планета являє собою живу істоту, що володіє розумом

Земля є живою і розумною істотою. Наша планета намагається нас попередити про небезпеку , передають новини України Ukr.Media.

Вчені прийшли до такого висновку, встановивши, що Земля здійснює постійний обмін інформацією з Сонцем, центром Галактики і найближчими об'єктами.

Наша планета, будучи розумною істотою, весь час відстежує і аналізує все, що відбувається на її поверхні. Фахівці припускають, що Земля знає про те, що вона заселена людьми. А так як людська цивілізація веде постійну активну діяльність, яка далеко не завжди має позитивний вплив на природу і все, що дає нам планета, то їй доводиться терпіти будь-які наші дії і відповідати на них. Чого варта одна з найбільших загадок – поступове радикальна зміна кліматичних умов.

Вчені вивчали це явище, прийшли до неоднозначних висновків, тому гіпотез щодо глобального потепління, як, втім, і щодо глобального похолодання, існує багато.

Сукупність усіх цих факторів вказує на те, що наша Земля являє собою не випадкову хаотичну, а добре організовану структуру, що володіє здатністю швидко адаптуватися до будь-яких змін ззовні.

Ще з давніх часів людська цивілізація нараховує безліч припущень і фактів, які прямо або побічно підтверджують, що Земля – це живий організм. В українській культурі, як і в багатьох інших, практично за батьківську турботу про людство нашу планету називають «матінкою». Сучасна наука продовжує шукати підтвердження різних гіпотез про те, що Земля жива. Зібрано безліч фактів і свідчень, що підтверджують це припущення.

У минулому сторіччі, радянські вчені відкрили цікаве явище, яке описали наступним чином: там, де проходять розломи земної кори, що знаходяться величезні тріщини земної поверхні. З них виділяється газ, який після аналізу виявився гелієм.

Примітно, що цей газ виділяється не рівномірно, а то більш, то менш інтенсивно, що дозволяє порівняти цей процес із диханням людини, а, враховуючи пропорції «видихаємого» газу, воно більше схоже на дихання неймовірної гігантської істоти.

Крім цієї «дихальної функції на те, що Земля – живий організм вказує і інший факт, засвідчений приблизно в той же час. Вимірювання добових змін магнітного поля показали, що протягом цього періоду часу, магнітний фон Землі коливається, і коливання ці нерівномірні. Спробувавши прив'язати цю інформацію до попередньої, наукові світила зійшлися на думці, що під час цих процесів планета «дихає» через тріщини в розломах, а також поглинає космічну енергію, як будь-який живий організм.

Це спонукало вчених по-іншому визначити розуміння, що ж таке може представляти собою живий організм. І надалі фахівці вирішили, що до цього поняття слід віднести, крім людей і тварин, ще й незвичні поки людству форми життя, існуючі більш довго, що мають нестандартну величину, що споживають енергію іншими способами і в інших обсягах. Застосовуючи дане відкриття, вчені вже передчувають перегляд багатьох усталених правил про закони природи, які людство звикло вважати правильними. Деякі з таких теорій просто не будуть відповідати новим відкриттям, тому що спочатку не мають на увазі ставлення до «блакитної планети», як до живої істоти.

Сенсаційне відкриття належить англійським вченим. Згідно йому земна поверхня покрита особливою енергетичною сіткою з осередками в обґрунтованих, з точки зору геометрії, зонах. Саме ці комірки характеризуються здатністю реагувати на різні космічні фактори – вони можуть, умовно кажучи, «закриватися» і «відкриватися». Відповідно, змінюються електромагнітні показники полів цих територій.

Вчені вважають, що таким чином Земля «спілкується» з іншими планетами, що мають схожу з нею природу. Розвиваючи цю думку, фахівці припустили, що, завдяки такій енергетичній мережі, що покриває Землю, наша планета є єдиним гігантським передавачем інформації.

Не виключено, що існує якийсь вищий розум, який, отримуючи відповідні сигнали від планети, подає їй команди, а вона їх виконує шляхом впливу на людство допомогою різних природних катаклізмів. Ці команди передаються у вигляді спеціальних сигналів, що йдуть по особливих каналах зв'язку від зовнішньої поверхні планети до її серцевини.

Зазвичай найбільш дратівливими факторами є різноманітні небезпечні дії, чинені людиною – випробування ядерної зброї, видобуток корисних копалин і їх бездумне витрачання, захламлення і забруднення навколишнього середовища.

Всі ці імпульси мають негативний вплив на «організм» нашої планети, і викликають досить красномовну реакцію. В гніві, виявляючи людству своє невдоволення, Земля влаштовує різні «глобальні потрясіння»: повені, урагани, цунамі, землетруси.

Кожне десятиліття відзначається великою кількістю природних катаклізмів – так Земля намагається вказати людям, що вони діють неправильно, і ця діяльність негативно позначається на «спільному домі». Ресурси планети зменшуються дуже швидко – варто лише згадати повсюдний брак чистого повітря або незабрудненої води.

Людство використовує багатства планети бездумно і невдячно, залишаючи після себе лише бруд і порожнечу.

Треба сказати, що Земля знає спосіб глобального очищення самої себе, і він гранично простий і одночасно страшний для людства – гігантська катастрофа планетарного масштабу, яка разом вирішить всі проблеми з очищенням Землі. І сама планета останнім часом все частіше немов натякає людям, що своєю невдячною діяльністю вони самі наближають «день Х».